قبل و بعد از درمان ابدومینوپلاستی

before

 

 

 

 

 

 

 

after