بزرگ نمودن پستان

  بزرگ نمودن پستان يك جراحی به شدت فردی می باشد كه بايستی شما برای خودتان و نه برای راضی نمودن خواست فرد ديگر يا رسيدن به يك نوع خاصی از تصوير ايده آل صورت پذيرد. اين شايع ترين عمل جراحی زيبايی انجام شده در ايالات متحده می باشد .

بزرگ نمودن پستان

آيا من كانديد بزرگ نمودن پستان می باشم؟

اگر شما از شكل، اندازه يا حدود پستان های خود راضی نمی باشيد، شما می توانيد درخواست بزرگ نمودن پستان را داشته باشيد. اين روش كه به عنوان augmentation mammoplasty  نيز شناخته می شود دربرگيرنده استفاده از ايمپلنت ها برای بزرگ نمودن پستان ها می باشد. همچنين بزرگ نمودن پستان می تواند در بعد از حاملگی يا كاهش وزن در صورتی كه شما در رابطه با اندازه يا افتادگی پستان های خود ناراضی می باشيد به شما كمک نمايد. همچنين ايمپلنت ها می توانند باعث تصحيح عدم تقارن يا آسيمتری در اندازه پستان كه توسط مشكلات تكاملی يا جراحی سرطان پستان ايجاد شده اند ، بشوند. يكی از شرايط يا احساس های زير می تواند نشان دهنده اين باشدكه شما يك كانديد خوبی برای بزرگ نمودن پستان می باشيد:

 • شما در رابطه با اين كه پستان های شما خيلی كوچك می باشيد نگران هستيد
 • لباس هايی كه به خوبی در اطراف باسن شما fit می شوند گاها در محل سينه های شما خيلی بزرگ است
 • شما در رابطه با پوشيدن لباس شنا يا تاپ احساس خوبی نداريد
 • پستان های شما بعد از زايمان كوچكتر شده و سفتی خود را از دست داده است.
 • كاهش وزن باعث تغيير اندازه و شكل پستان های شما شده است
 • يكی از پستان های شما به طور قابل توجهی نسبت به ديگری كوچک تر است

چگونه من برای بزرگ شدن پستان آماده شوم؟

جهت كمک به آماده سازی شما برای عمل جراحي، فوق تخصص جراحی پلاستيك شما در صورتيكه شما 35 ساله يا بالاتر باشيد درخواست يك ماموگرام به صورت پايه ای (Baseline) در قبل از عمل جراحی می نمايد. اين به شناسايی هر گونه تغيير آتی در بافت پستان شما كمك می نمايد. متعاقب بزرگ نمودن پستان، شما همچنان قادر به انجام معاينه پستان توسط خودتان می باشيد.

اگر شما سيگاری می باشيد از شما درخواست می شود كه قبل از جراحی سيگار را ترك نماييد. شما بايستی برای يك دوره ای قبل از عمل جراحی از مصرف داروهای خاص همانند آسپيرين و داروهای ضد التهابی كه باعث افزايش خونريزی می شوند ، اجتناب نماييد. جراح فوق تخصص پلاستیک شما، دستورات لازمه در قبل از عمل جراحی را برای شما بيان می نمايد.

بزرگ نمودن پستان با استفاده از ايمپلنت های سالينی يا سيليكونی كه يا در زير عضله قفسه سينه(ساب پكتورال) و يا در روی عضلات قفسه سينه(ساب گلندولار) قرار داده می شوند ، انجام می گردد. جراح فوق تخصص پلاستيک شما فاكتورهای فردی و ترجيح های شخصی شما را برای تعيين اندازه مناسب برای پستان شما ، محل برش ها و اينكه آيا ايمپلنت ها در بالا يا زير عضله قرار داده شود ، را ارزيابی می نمايد .

بزرگ نمودن پستان چگونه انجام می شود؟

معمولاً تحت بيهوشی عمومی انجام می شود و برش ها در مناطق مخفی و نامشخص پستان داده می شود تا باعث به حداقل رسيدن اسكار قابل رويت بشود. انواعی از برش ها برای انجام عمل جراحی وجود دارد :

 • در چين پايينی پستان ( برشinfra-mammary )
 • در اطراف نيمه تحتانی آرئولايا پوست تيره اطراف نوك سينه ( برشperi-areolar)
 • در حفره زير بغلی ( برشtrans-axillary )
 • زير چين پستان (برشsub-mamamary)
 • از طريق اين برش ها، جراح پلاستيک يك محفظه ای را ايجاد می نمايد تا ايمپلنت را تعبيه نمايد . برای به حداكثر رساندن دقت ماموگرافی های آتی ، ايمپلنت ها عموما در زير عضله قرار داده می شوند (sub pectorally)

تعدادی از موارد بزرگ نمودن پستان ها را می توان در يك روش با حداقل تهاجم با استفاده از اندوسكوپ و برش های كوچكی كه در حفره زير بغلی داده می شوند انجام داد كه با مزيت حداقل اسكار برای بيمار همراه است . عمل جراحی در حدود 2 ساعت طول می كشد و به صورت سرپايی انجام می شود.

آيا گزينه های مختلفی برای بزرگ نمودن پستان وجود دارد؟

ايمپلنت های پستانی از يك غلاف سيليكونی كه يا با سالين ( به صورت محلول آب نمک ) يا ژل سيليكونی پر شده است, ساخته شده اند. ژل سيليكونی دارای يك قوام ضخيم و sticky fluid است كه به ميزان زيادی شبيه به بافت چربی انسانی است و در صورتی كه انقباض كپسولر (جمع شدگی و سفت شدگی بافت اسكار در اطراف يك ايمپلنت پستانی ) به وقوع نپيوندد ، ارائه كننده يك ظاهر و احساس به مراتب طبيعی تر است. ايمپلنت های سالينی گاها دارای این عيب احساس يك بالون آب در لمس می باشند كه اين مساله به ويژه در بيماران با بافت نرم و نازک ديده می شود.

FDA استفاده از ايمپلنت های پر شده با ژل سيليكونی جهت بزرگ نمودن پستان ها را در زنان 22 ساله و بالاتر يا زنان در هر سنی برای بازسازی پستان را پذيرفته است. ايمپلنت های پر شده با سالين برای زنان 18 ساله و بالاتر و زنان در هر سنی برای بازسازی پستان مورد تاييد است.

به دنبال نگرانی های بسيار كه به دنبال گزارشاتی در رابطه با اينكه نشت از ايمپلنت های پستانی پر شده با سيليكون می تواند باعث مشكلات سلامتی بشود، FDA استفاده از ايمپلنت های سيليكونی را در اوايل دهه 1990 محدود نمود. از آن زمان به بعد مطالعات علمی متعدد نتوانستند نشان دهند كه ايمپلنت های سيليكونی دارای مشكلاتی در رابطه با سلامت زنان می باشند.

چه نتايجی را من می توانم انتظار داشته باشم؟

برگ نمودن پستان می تواند باعث شود كه پستان های شما بزرگتر شده و شكل آنها بهتر شود. همانند بسياری از زنانی كه اين عمل جراحی را انجام داده اند، شما دارای يك اعتماد به نفس بسيار بالايی می شويد . عموما نتايج جراحی بزرگ نمودن پستان ها نمی تواند از اثرات طبيعی پير شدن كه حقيقتا باعث تغيير اندازه و شكل پستان های زنان می شود، جلوگيری نمايد. پيگيری طولانی مدت با جراح فوق تخصص پلاستيک خود را به شدت توصيه می نماييم.

چه مسائلی در ريكاوری مطرح می باشد؟

جراحی بزرگ نمودن پستان معمولا به صورت سرپايی انجام می شود. اگر چنين وضعيتی براي شما انجام شد، مطمئن باشيد كه كسی شما را همراهی نموده و بعد از عمل جراحی شما را  به منزل برگردانده و برای اولين شب بعد از جراحی در كنار شما باشد. به شما داروهايی داده می شود تا در منزل استفاده نماييد . سفتی و درد قفسه سينه برای 5-2 روز اول طبيعی است. اين عوارض جانبی در همراهی با درجاتی از تورم و خونمردگی در عرض 3-2 هفته فروكش می كند. هر گونه پانسمان جراحی در عرض چند روز برداشته می شود و از شما درخواست می شود تا از كرست حمايتی استفاده نماييد.

فعاليت های فيزيكی برای چند هفته اول محدود می شود و اكثر بيماران در عرض 3-2 هفته قادر به بازگشت به فعاليت های معمول و روزمره خود می باشند.

آيا بزرگ نمودن پستان ايمن است؟

هر ساله هزاران زن تحت عمل جراحی موفقيت آميز بزرگ نمودن پستان ها قرار می گيرند، با اين وجود تمامی اعمال جراحی دارای درجاتی از خطر می باشند . خطرات هر دو نوع ايمپلنت پر شده با سالين يا ژل شامل :

  اسكار كه در اطراف پستان سفت شده و باعث درهم ريختگی شكل ايمپلنت می شود ( Capsular Contracture )

  احتمال كاهش حس نوک پستان 

  عفونت

مطالب مرتبط:

جراحی زیبایی برای نوجوانان

اعتیاد به جراحی زیبایی