بوتاکس

بوتاکس

  بوتوكس چه می باشد؟

تزریق بوتاکس يك روش مرتبط با زيبايی استفاده از توكسين بوتولينوم كه به عنوان بوتاکس شناخته می شود است. يك پروتئين تغليظ يافته قابل تزريق می باشد كه برای درمان موقتی خطوط اخم توسط FDA مورد تائيد قرار گرفته است. اين تزريق ساده و غير جراحی همچنين به طور شايعی برای كاهش يا حذف موقتی چين های پيشانی , چين های كنار خارجی چشم ها و نوارهای ضخيم در گردن به كار می رود. سم باعث بلوك شدن هدايت های عصبی شده و به طور موقتی عضلاتی كه باعث چروك ها شده اند را بلوك نموده و در همان حال به پوست يك حالت صاف تر و ظاهر به مراتب شاداب تری را می دهد. مطالعات همچنين مطرح نموده اند كه توكسين بوتولينوم همچنين می تواند در خلاصی از سردردهای ميگرنی ، تعريق بيش از حد و اسپاسم های عضلانی در گردن و چشم ها موثر باشد.

بوتاکس

آيا من كانديدی برای بوتوكس می باشم؟

مردان و زنان جوان تا ميانسال یا افراد بين 70-18 سال كه تمايل دارند به طور موقتی ظاهرشان در رابطه با خطوط اخم، خطوط كنار چشم ها يا خطوط پيشانی بهتر شود ، كانديداهای خوبی برای درمان با بوتاکس می باشند. يك مشاوره با فوق تخصص جراحی پلاستيك به تعيين اينكه آيا بوتاکس برای شما مناسب می باشد يا خير، توصيه می گردد.

چگونه من برای يك درمان با بوتوكس آماده شوم؟

جهت آماده سازی برای درمان با بوتاکس ، جراح فوق تخصص پلاستيك شما به هر گونه پرسش شما پاسخ داده و در رابطه با انتظارات شما و نتيجه مورد نظر از شما سوال خواهد نمود. او در رابطه با گزينه های موجود، نتايج احتمالی و هر گونه خطر يا عوارض بالقوه قبل از توصيه به يك دوره درمانی  , با شما صحبت خواهد نمود.

به علاوه، پزشك شما وضعيت سلامت كلی شما و هر گونه وضعيت سلامتی موجود از قبل يا عوامل خطر را بررسی می نمايد. اين شامل ارزيابی شرايط بالينی و درمان ها، آلرژی های داروی ، داروهای مصرفی فعلی ، ويتامين ها، مكمل های گياهی ، الكل، تنباكو و ساير داروها می باشد. در صورت امكان، او در رابطه با هر گونه درمان قبلی با فيلرهای تزريقی ، شكل دهی صورت، درمان بوتوكس يا ديگر جراحی  های   جوانسازی صورت صحبت می نمايد.

همچنين جراح فوق تخصص پلاستيك شما در رابطه با موارد زير با شما صحبت می كند:

  • گزينه های موجود برای جوان سازی صورت
  • معاينه و اندازه گيری صورت شما
  • اخذ فتوگرافی برای پرونده بالينی شما

آيا من كانديدی برای بوتوكس می باشم؟

مردان و زنان جوان تا ميانسال يا افراد بین 70-18سال كه تمايل دارند به طور موقتی ظاهرشان در رابطه با خطوط اخم، خطوط كنار چشم ها يا خطوط پيشانی بهتر شود ، كانديداهای خوبی برای درمان با بوتاکس می باشند. يك مشاوره با فوق تخصص جراحی پلاستيك به تعيين اين كه آيا بوتاکس برای شما مناسب می باشد يا خير، توصيه می گردد.

چگونه من برای يك درمان با بوتوكس آماده شوم؟

جهت آماده سازی براي درمان با بوتاکس ، جراح فوق تخصص پلاستيك شما به هر گونه پرسش شما پاسخ داده و در رابطه با انتظارات شما و نتيجه مورد نظر از شما سوال خواهد نمود. او در رابطه با گزينه های موجود، نتايج احتمالی و هر گونه خطر يا عوارض بالقوه قبل از توصيه به يك دوره درمانی با شما صحبت خواهد كرد.

به علاوه ، پزشك شما وضعيت سلامتی شما و هر گونه وضعيت سلامتی موجود از قبل يا عوامل خطر را بررسی می نمايد. اين شامل ارزيابی شرايط بالينی و درمان ها ، آلرژی های دارويی ، داروهای مصرفی فعلی ، ویتامين ها ، مكمل های گياهی ، الكل، تنباكو و ساير داروها
می باشد. در صورت امكان ، او در رابطه با هر گونه درمان قبلی با فيلرهای تزريقی ، شكل دهی صورت ، درمان بوتاکس يا ديگر جراحی های جوانسازی صورت صحبت مي نمايد.

همچنين جراح فوق تخصص پلاستيك شما در رابطه با موارد زير با شما صحبت می كند:

گزينه های موجود برای جوانسازی صورت:

  • معاينه و اندازه گيری صورت شما
  • اخذ فتوگرافی برای پرونده بالينی شما 

چگونه درمان با بوتاکس انجام می شود ؟

بوتوكس مستقيما به درون عضله ای كه باعث ايجاد چروك های ديناميك می شود تزريق  می گردد ( چروك هايی كه به طور موقتی در زمانی كه يك عضله منقبض می شود همانند خنديدن يا اخم كردن ظاهر می شوند ). از يك سوزن بسيار كوچك برای به حداقل رساندن ناراحتی منجر به تزريق استفاده می شود تا احساس شبيه به يك سوزش اندك ايجاد شود. تمامی اين درمان در حدود 10 دقيقه طول می كشد. از آنجايی كه اين درمان به صورت غير جراحی 
مي باشد. به زمان ريكاوری نياز نمی باشد و بيمار می تواند بلافاصله به سر كار يا ديگر فعاليت هايش برگردد. به طورتيپيك تزريقات بوتوكس لازم است كه هر 6-4 ماه يكبار تكرار شود .

جراح فوق تخصص پلاستيك ، تزريقات بوتوكس را برای درمان موارد زير توصيه می نمايد:

صورت : خطوط اخم، چين های كنار چشم، چين های پيشانی ، شكل دهی ابرو ( از تزريق بوتوكس می توان برای تغيير شكل ابرو جهت ايجاد يك ظاهر به مراتب زيباتر استفاده نمود ) ، بلند نمودن ابرو ( ليفت )، تصحيح عدم تقارن ابرو ( برای  بلند نمودن ابرو پايين تر و در همان سطح ابروی بلندتر)، بالا بردن گوشه های دهان ، چين های لب بالا و لب پايين ، خطوط ماريونت ، برای بهبود بخشيدن ظاهر اسكارهای جديد و قديمی صورت

گردن: چين های عرضی گردن، باندهای عمومی گردن، (گردن بوقلمونTurkey neck)

قفسه سينه: چين های قسمت مركزی وسط قفسه سينه(décolleté)

آيا انواع مختلف درمان بوتوكس وجود دارد؟

بله Allergan) Botox Cosmetic ، (Allergan) Botox) و Ipsen) Dysport) از سم بوتولينوم تايپ A  مشتق شده اند. Myobloc (Solstice Neuroscience) از بوتولينوم تايپ B مشتق می شود . فرآورده بوتوكس تنها موردی است كه بيش از 10 سال سابقه درمان موفق بيماران با انواعی از وضعيت ها را دارد. Botox Cosmetic دارای يك دوز ويژه برای درمان خطوط اخم می باشد .

چه نتايجی را من می توانم انتظار داشته باشم؟

تزريقات بوتاکس ارائه كننده نتايج قابل توجهی می باشد كه به طور كامل در عرض 7-5 روز آشكار می شود . در كارآزمايی های بالينی تقريبا 90% مردان و زنان بررسی شده ، ميزان متوسط به بالا را در بهتر شدن خطوط ابروی خود گزارش نمودند. برای بسياری بوتوكس واقعا باعث از بين رفتن اين خطوط شده بود.

نتايج می تواند برای هر فردی متفاوت باشد كه به شدت چروك ها و قدرت عضلات درمان شده بستگی دارد . نتايج درمان بوتوكس شما بطورتيپيك برای 6-4 ماه دوام دارد و اكثر بيماران به تدريج به حالت قبلی خود برمی گردند به طورطبيعی جراح فوق تخصص پلاستیک شما توصیه می نماید که تزریقات بوتوکس هر 4-3 ماه یکبار تکرار شود . به دنبال تكرار درمان ها، تعدادی از بيماران متوجه می شوند كه اثر بوتاکس در آنها طولانی تر شده است.

چه مسائلی در ريكاوری مطرح است؟

بر خلاف جراحی ، تزريقات بوتوكس سريع ، ساده و با حداقل تهاجم و بدون زمان ريكاوری می باشد. تزريقات بوتوكس به صورت سرپايی انجام می شود و اكثر بيماران متعاقب درمان مستقيما به سر كار با فعاليت های معمول خود برمی گردند.

آيا بوتوكس ايمن است؟

بله، بسيار ايمن است. بر حسب نظر انجمن جراحان پلاستيك آمريكا ، بوتوكس بی نهايت ايمن است. بيش از يك ميليون بيمار بوتوكس را دريافت نموده اند. هر ساله بوتوكس مقام اول در ميان اقدامات زيبايی غير جراحی را در ميان مردان و زنان دريافت می كند. عوارض ناشی از بوتاکس نادر است، شايعترين عوارض جانبی شامل :

سردرد

خونمردگی و بی حسی در محل تزريق

افتادگی موقت پلك(پتوز)

تهوع

از تزريقات Dysport با ايمنی و كارايی برای بيش از 15 سال جهت درمان بسياری از اختلالات چشمی و نورولوژيك استفاده شده است.

شايع ترين عوارض جانبی Dysport شامل:

  • درد موقتی يا سوزش خفيف در اطراف محل تزريق
  • سردرد خفيف كه براي چند ساعت بعد از درمان ادامه می يابد.
  • افتادگی موقتی پلك ( پتوز )

مطالب مرتبط:

جراحی پلک

لیفت لب