جراحی زیبایی در مقایسه با جراحی پلاستیک

جراحی زیبایی در مقایسه با جراحی پلاستیک : دوره آموزشی

ممکن است این موضوع در رابطه با اینکه جراحی زیبایی بینی، جراحی زیبایی پلک، لیف صورت و لیفت پیشانی و … به چه گروهی ربط داشته باشند، ذهن شما را مشغول کرده باشد. مثلا اینکه جراح زیبایی با جراح پلاستیک چه تفاوتی دارد؟

جراحی زیبایی در مقایسه با جراحی پلاستیک

جراحی زیبایی در مقایسه با جراحی پلاستیک

در ادامه بحث به این موضوع پرداخته ایم، که پیشنهاد می کنیم بخوانید.

آیا جراح زیبایی و جراح پلاستیک با هم تفاوت دارند؟

تفاوت اصلی آنها در نحوه آموزش، سطح آمادگی و قابلیت‌های جراحی است.
در توضیح این مسئله، توصیف رابطه جراحی پلاستیک و جراحی زیبایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جراحی پلاستیک برای تغییر ظاهر فرد، با هدف ترمیم و زیبایی انجام می‌گیرد. جراحی زیبایی یکی از زیر مجموعه‌های جراحی پلاستیک است که صرفا با هدف زیبایی انجام می‌گیرد. در واقع، می‌توان گفت که هر جراح پلاستیک یک جراح زیبایی است. اما عکس این قضیه درست نیست.

به دنبال تمام کردن مدرسه پزشکی، یک جراح پلاستیک فارغ التحصیل شده برای اولین بار به عنوان رزیدنت جراحی به مدت 3 سال در جایی تحت آموزش های دقیق در همه جنبه های جراحی به خدمت گرفته می شود و به مدت 3 سال دیگر دوباره روی آموزش های جراحی پلاستیک متمرکز می شود. این رویه می تواند 6 تا  8 سال یا بیشتر طول بکشد و بیشتر این آموزش ها شامل مویرگ ها، سر و صورت، دست، اطفال و زیبایی می باشند. این یک تفاوت کلیدی بین یک جراح پلاستیک و جراح زیبایی است.

برای توضیح بیشتر این تفاوت می توان گفت که یکسری رشته های تخصصی شده ای زیر مجموعه جراحی پلاستیک می شوند شامل جراحی ترمیمی، که شامل دوباره مرتب سازی تقریبا هر قسمتی از بدن که نرمال نیست،می باشد؛ حال یا می تواند در اثر تصادف یا زخمی باشد، یا سرطان و نقص های مادرزادی.