پرسش های متداول

بر حسب اینکه چه اقدامات دیگر انجام شده باشد و جراح شما از چه رویکرد جراحی استفاده نموده باشد، شما ممکن است در محل دهنده چربی بخیه داشته باشید یا نداشته باشید. تعدادی از جراحان چربی را با کانولاهای بزرگتر برمی‌دارند و تعداد با کانولاهای کوچکتر و حتی با سوزن‌های ویژه هیدرودرمیک برمی‌دارند. همچنین تعدادی از موارد بزرگ نمودن لب با گرافت نمودن چربی می‌تواند نیازمند بخیه کردن باشد.

در زمانی که چربی به طور مناسبی برداشته شده و تزریق گردد، یک تزریق چربی می‌تواند با نتایج بادوامی همراه باشد. با این وجود، گرفتن یا حفظ و نگهداری حجم چیزی غیرقابل پیش‌بینی است. از آنجایی که مقداری از سلولهای چربی از دست می‌روند، جراح فوق تخصص پلاستیک شما، نسبت به آنچه که در ابتدا مورد نیاز می‌باشد بیشتر تزریق یا تصحیح بیش از حد می‌نماید که منجر به یک نتیجه نهایی بهتری می‌شود.

در مقایسه با تزریقات زیبایی همانند Restylane، انتقال چربی یک روش پیچیده‌تری است چراکه چربی از یک نقطه دیگر بدن به دست می‌آید. اما بر خلاف تزریقات زیبایی انتقال چربی را می‌توان در میزان‌های بزرگتری برای پر نمودن نقائص بزرگتر انجام داد و خطر واکنش آلرژیک وجود ندارد.

جراحی زیبایی