هزینه عمل جراحی بینی چقدر است؟

هزینه عمل جراحی بینی چقدر است؟

جراحی زیبایی بینی ( رینوپلاستی ) در سالهای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده است و متقاضیان این جراحی در بین مردان و زنان ایرانی به صورت تصاعدی افزایش می یابد. افراد از طبقات مختلف خواستار این عمل هستند که این عمل با قیمت های مختلف در تهران پایتخت زیبایی خاورمیانه انجام می شود.

این قیمت از یک میلیون تومان در بیمارسنانهای آموزشی تهران توسط رزیدنت ها تا بیست و پنج میلیون تومان توسط بعضی از جراحان معروف تهران متغیر است. اصطلاح nose job در زبان انگلیسی اشاره به نوعی تجارت در جهت جراحی زیبایی بینی می باشد که متاسفانه در سالهای اخیر رواج پیدا کرده است. یک جراحی زیبایی بینی استاندارد و با کیفیت حدود 1.5 تا دو ساعت طول می کشد به نظر میرسد هزینه منطقی برای این جراحی عددی بین سه تا چهار میلیون با هزینه کلینیک و اتاق عمل باشد .
البته قطعا اعمال رویژن یا همان مجدد که در جای دیگر عمل اول انجام شده سخت تر است و مدت بیشتری می طلبد.