پروتز چانه و جراحی زیبایی بینی

پروتز چانه و جراحی زیبایی بینی

برخی افراد تصور می کنند که بینی بزرگی دارند درصورتی که این تصور ناشی از نافرم بودن چانه آن هاست. نافرم بودن چانه باعث می شود که افراد تصور کنند از نیمرخ بینی بزرگی دارند. جراحی زیبایی چانه معمولاً در افرادی صورت می گیرد که چانه کوچک یا عقب رفته دارند همزمان با جراحی زیبایی دیگری مانند لیفت صورت و جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی) انجام می شود.

 پروتز چانه و جراحی زیبایی بینی

برای این که بدانیم چانه تا چه اندازه باید جلو باشد باید تصویر فرد که از نیمرخ گرفته شده نگاه کنیم و خطی عمودی باید لب بالا به پایین را متصل کند و چانه نیز باید در همین امتداد باشد. جراحی زیبایی چانه باعث می شود که توجه بیش از حد از روی بینی برداشته شود و بینی به اندازه ی متناسب خود به نظر آید. برخی تصور می کنند بینی بزرگتر یا کوچکتر از حد معمول دارند زیرا چانه متناسب نیست. طبق تجربه و تحقیقاتی که جراحان زیبایی و جراحان پلاستیک انجام داده اند؛ نشان می دهد 20 درصد افراد متقاضی برای عمل بینی باید پروتز چانه انجام دهند. برای این که بین چانه و اندازه ی بینی ارتباط وجود دارد، به همین دلیل برخی این دو جراحی زیبایی همزمان با هم انجام می شود تا شکل و فرم صورت با یکدیگر به تناسب مورد نظر برسد. در عمل پروتز چانه، شکاف کوچکی زیر چانه و بین لب پایین و دندان های جلویی زده می شود و پروتز در همان قسمت قرار می گیرد. پروتزهای مختلف در برای عمل پروتز چانه در اندازه ها و شکل های مختلف برای به تناسب رسیدن اجزای صورت افراد وجود دارد. 

منبع: www.medicalinfo.ir

مطالب مرتبط:

در مورد لیپوساکشن بیشتر بدانیم

جراحی لیفت ران

لیفت لب بالا و گوشه لب

آیا در زمستان می توان جراحی زیبایی بینی انجام داد؟