ليفت پستان (ماستوپكسی )

ليفت پستان ( ماستوپكسی )

  پستان های شما گاها در طی زمان تغيير نموده و شكل و سفتی جوانی خودشان را از دست می دهند. حاملگی ، شيردهی ، كاهش و افزايش وزن ، پيری و جاذبه می توانند باعث شوند تا پستان ها نرم و آویزان شوند . زنانی که در رابطه با شکل, حجم و یا سفتی پستان های خود شاد نمی باشند , می توانند جراحی ليفت پستان كه به آن ماستوپكسی گفته می شود را در نظر بگيرند. ماستوپكسی توسط برداشتن پوست اضافی و سفت نمودن بافت اطراف جهت شكل دهی و حمايت از پستان جديد باعث بالا رفتن و سفت شدن پستان ها می شود. گاهی اوقات ليفت پستان با جراحی بزرگ نمودن پستان توام می شود تا باعث افزايش سفتی و سايز پستان ها بشود.

ليفت پستان (ماستوپكسي)

آيا من كانديد يك ليفت پستان ( ماستوپکسی ) می باشم؟

ليفت پستان يك جراحی به شدت اختصاصی می باشد كه از طريق انواعی از طرح های برش و تكنيك ها انجام می شود تا پوست اضافی را برداشته و نيپل و آرئول (پوست پيگمانته اطراف نيپل) را جا به جا می نمايد . بيماران با پستان های كوچك تر و حداقل آويزان بودن ممكن است برای يك جراحی ماستوپكسی كانديد شوند كه دربرگيرنده برش های كوچكتری نسبت به ليفت های استاندارد پستان می باشد. در حاليكه تنوعات بسياری در عمل جراحی وجود دارد ، مشاوره با يک  فوق تخصص جراحی پلاستيك يك روش عالی برای مشخص نمودن طرح درمانی مختص شما می باشد.

چگونه من برای يك ليفت پستان ( ماستوپكسی ) آماده شوم؟

برای كمك به آماده سازی برای يك ماستوپكسی ، جراحان فوق تخصص پلاستیک يك ماموگرام پايه ای در قبل از عمل جراحی زیبایی و يك معاينه ديگر ماموگرام در چند ماه بعد از جراحی برای كمك به شناسايی تغييرات بعد از عمل جراحی در بافت پستان شما، درخواست می نمايند.

اگر شما سيگاری می باشيد بايستی به مدت كافی در قبل از عمل جراحی سيگار را ترك نماييد . شما بايستی از مصرف آسپيرين و داروهای ضد التهابی كه باعث افزايش خطر خونريزی می شوند در قبل از عمل جراحی اجتناب نماييد.جراح فوق تخصص پلاستيک شما، دستورات لازمه قبل از عمل جراحی را برای شما بيان می نمايد.

چگونه يك ليفت پستان ( ماستوپكسی ) انجام می شود؟

جراحی ليفت پستان به صورت يك عمل جراحی سر پايی تحت بيهوشی عمومی انجام می شود و به طور معمول  2-1/5 ساعت طول می كشد.

عمل جراحی را می توان توسط انواعی از طرح های برش و تكنيك ها انجام داد  . جراح فوق تخصص پلاستيک بر پايه موارد زير تكنيك مناسب برای شما تعيين می نمايد :

  • اندازه و شكل پستان
  • اندازه و محل آرئول(منطقه پوستی تيره در اطراف نوك سينه)
  • درجه آويزان بودن پستان
  • كيفيت و الاستيسیتی پوست و همينطور ميزان پوست اضافی . تمامی انواع ليفت های پستان نيازمند برشی برای برداشتن پوست اضافی است به طوريكه پوست باقيمانده را بتوان reposition نمود. انواع مختلفی از تكنيك های جراحی در دسترس می باشند كه در رابطه با انسيزيون داده شده و عمل جراحی مورد استفاده برای ليفت پوست متفاوت می باشند.
  • جراحی استاندارد ليفت پستان از يك برش سوراخ كليد استفاده می نمايد كه از قاعده پستان در چين پستان شروع شده و به سمت بالا در اطراف آرئول گسترش می يابد و يك شكل anchor ايجاد می نمايد. اين بيشتر از همه برای افتادگی های وسيع استفاده می شود و باعث اسكار قابل رويتی می شود.
  • ماستوپكسی Doughnut : كه به آن ليفت Benelli يا ليفت پری آرئولار گفته می شود نسبت به عمل جراحی ليفت پستان anchor كمتر تهاجمی مي باشد چرا كه برش محدود به يك دايره در اطراف آرئول می باشد.  یک قطعه از پوست در اطراف آرئول برداشته می شود و پوست اطراف مجددا وصل شده تا يك ظاهر ليفت شده با حداقل اسكار ايجاد نمايد.
  • ماستوپكسی ورتيكال كه يك عمل جراحی است كه منجر به يك برش در اطراف آرئول و سپس به صورت ورتيكالی به سمت پايين پستان می شود. اين از برش افقی در زير پستان كه در يك ليفت استاندارد پستان ديده می شود اجتناب می نمايد

برای بهترين نتايج ، فوق تخصص جراحی پلاستيک گاها توام نمودن بزرگ کردن پستان با ليفت پستان ( ماستوپكسی ) در زمانيكه از دست رفتن قابل توجه حجم وجود دارد را توصيه می نمايند. هر دو عمل جراحی عموما در يك زمان انجام مي شود ، اگر چه برای يك نتيجه ايده آل ممكن است جراحی باز بينی مورد نياز باشد .

چه نتايجی را من می توانم انتظار داشته باشم؟

اگر چه نتايج متعاقب ليفت پستان شما بلافاصله قابل رويت است، شكل و پوزيشن پستان در طی چند ماه بعد تغيير می نمايد. خطوط برش دائمی می باشنداما به مرور زمان كمرنگ می شوند . در حاليكه نتايج جراحی شما طولانی مدت می باشد، با گذشت زمان پستان های شما به دليل بالا رفتن سن و جاذبه به تغيير يافتن ادامه می دهند . شما از طريق حفظ  وزن خود و داشتن يك سبك زندگی سالم می توانيد از نتايج ماستوپكسی خود حفاظت به عمل آوريد . برای اطمينان از بهترين نتايج طولانی مدت ، تداوم مشاوره با جراح فوق تخصص پلاستیک خود ، بسيار مهم می باشد.

چه مسائلی در ريكاوری مطرح می باشد؟

جراحی ليفت پستان معمولا به صورت سرپايی انجام می شود . در چنين مواردی حتما بايستی فردی همراه شما باشد تا بعد از جراحی , شما را به منزل برده و شب اول بعد از جراحی همراه و در كنار شما باشد. متعاقب جراحی ، پستان های شما براي 2-1 هفته دچار خونمردگی ، تورم و درد می باشد لازم است كه شما برای اولين هفته بعد از عمل جراحی از كرست خاصی استفاده نماييد و متعاقب آن از كرست های حمايتی برای چند هفته متعاقب جراحی استفاده نماييد.  تورم  بعد از عمل جراحی  با  گذشت زمان فروكش می نمايد وخطوط برش كم رنگ می شوند. ممكن است شما درجاتی از، از دست رفتن حس در نيپل ها و پستان های خود متعاقب جراحی ماستوپكسی تجربه نماييد ولی حس به تدريج طی هفته ها يا ماه ها باز می گردد. با اين حال تعدادی از بيماران بی حسی را تا يك سال تجربه می نمايند و در موارد نادر از دست رفتن حس می تواند دائمی باشد.

آيا با ليفت پستان ايمن است؟

تمامی اعمال جراحی در برگيرنده درجاتی از خطر می باشند. اگر چه نادر است. خطرات همراه با يك ليفت پستان شامل:

  خونريزی

  عفونت

  پوزيشن نامتقارن نيپل ها

  از دست رفتن دائمی حس در نيپل ها يا پستان ها

  مشكلاتی در رابطه با ترميم زخم.

برش های جراحی ليفت پستان باعث بر جا گذاشتن اسكار می شود ، اما اين ها با گذشت زمان كمرنگ می شوند و حداكثر اين كمرنگ شدن در عرض يكسال به وقوع می پيوندد . محل برش ها شامل يك برش در اطراف نيپل ها، برش عمودی رو به پايين و گاهی اوقات افقی در چين پستانی می باشند.

مطالب مرتبط:

بزرگ نمودن پستان

کوچک نمودن پستان