جراحی ايمپلنت چانه و صورت

جراحی ايمپلنت چانه و صورت

 جراحان فوق تخصص پلاستیک از ايمپلنت های چانه و ديگر تكنيك های جراحی چانه برای تقارن در ميان جنبه های مختلف صورت شما از طريق ايجاد تعادل و تقارن استفاده نموده اند . ممكن است جراحی شما به تنهايی يا به عنوان يك جزئی تكميلی همراه با ديگر جراحی های صورت از قبيل ليفت صورت ، جراحی زيبايی بينی ( رينوپلاستی ) يا ديگر جراحی ها انجام شود .

جراحي ايمپلنت چانه و صورت

آيا من كانديدی برای جراحی ايمپلنت صورت و چانه می باشم؟

جراحی ايمپلنت چانه از طريق قراردادن يك وسيله جامد به شكل ويژه كه از مواد biocompatible  تشكيل شده و طوری طراحی شده است تا باعث بهتر شدن يا بزرگ شدن ساختار فيزيكی صورت شما بشود، كامل می شود. نوع دقيق و اندازه ايمپلنت های صورت كه به بهترين وجه برای شما مناسب می باشد نيازمند يك ارزيابی كلی از اهداف شما، جنبه هايی كه شما تمايل داريد تا تغيير يابد و قضاوت جراح شما می باشد. جراحی چانه كه همچنين به آن منتوپلاستی گفته می شود با هدف شكل دهی در چانه توسط تعبیه يك ايمپلنت ، یا  توسط بريدن استخوان چانه انجام می شود.انجام جراحی چانه در همراهی با ديگر اعمال جراحی صورت برای دستيابی به بهترين تعادل كلی صورت شايع می باشد.

جراحی ايمپلنت چانه و صورت يك عمل جراحی به شدت اختصاصی می باشد و بهترين نتايج توسط يك مشاوره كامل با جراح شما به دست می آيد . يك فوق تخصص جراحی پلاستيك قادر به ارائه بهترين توصيه جهت ايمپلنت صورت و ایمپلنت چانه بر حسب نيازهای شما می باشد.

كانديداهای خوب برای جراحی ايمپلنت صورت و يا ايمپلنت چانه شامل :

  • افراديكه استخوان های صورتشان به بلوغ فيزيكی رسيده است كه عموما در اواخر جوانی بوقوع می پيوندد
  • افراديكه توسط داشتن يك چانه كوچك ، فك ضعيف يا فقدان مرزهای صورت در رنج می باشند
  • افراد سالمی كه دارای بيماری های بالينی عمده ای نمی باشند
  • افراد با يك ديدگاه مثبت و اهداف اختصاصی در ذهن برای جراحی ايمپلنت صورت و يا ايمپلنت چانه

   چگونه من برای جراحی ايمپلنت صورت و چانه آماده شوم؟

آماده سازی شما برای جراحی ايمپلنت صورت و/ ايمپلنت چانه شامل:

  • تست های آزمايشگاهی با يك ارزيابی بالينی
  • مصرف داروهای خاص يا تنظيم نمودن داروهای مصرفی شما
  • اجتناب از مصرف سيگار در قبل از عمل جراحی
  • اجتناب از مصرف آسپيرين، داروهای ضدالتهابی و مكمل های گياهی به دليل افزايش خطر خونريزی

جراحی های ايمپلنت صورت چگونه انجام می شود؟

جراحی ايمپلنت عموما با استفاده از بی حسی موضعی به صورت سرپايی انجام می شود . ايمپلنت های گونه با شروع يك برش در سمت داخل دهان يا در امتداد پلك تحتانی كه از طريق آن ايمپلنت تعبيه می شود ، آغاز می شود. اگر ديگر جراحی های زيبايی از قبيل يك ليفت صورت يا جراحی پلک در همان زمان انجام می شود، ممكن است ايمپلنت ها از طريق همان برش ها تعبيه شوند. جراحی ايمپلنت گونه عموما يك ساعت طول می كشد .

ايمپلنت های چانه شامل تعبيه ايمپلنت به درون يك محفظه (pocket) در جلوی استخوان چانه می باشد. برش يا در امتداد لب تحتانی در سمت داخل دهان يا دقيقا در زير منطقه چانه داده می شود. تعبيه يك ايمپلنت چانه 60-30 دقيقه طول می كشد.

ژنیوپلاستی يك عمل جراحی است كه می توان به عنوان يك جايگزينی نسبت به ايمپلنت چانه باشد بدون اينكه نياز به ايمپلنت چانه باشد. استخوان چانه با استفاده از يك برش در سمت داخل دهان بريده می شود و چانه به سمت جلو برده می شود يا در بيماران با چانه كوچك به صورت عمودی طويل می شود. چانه جلو كشيده توسط يك پليت فلزی كوچك و پيچ های ظريف در سرجايش نگه داشته می شود جراحی باعث جابه جايی دندان ها نمی شود و بر روی بسته شدن دندان ها تاثيری نمی گذارد، اين جراحی در حدود يك ساعت طول می كشد.

بزرگ نمودن لب را می توان با استفاده از تزريقات چربی ، فيلرها (Juvederm,restylane  و ديگر هيالورونيك اسيدها) يا گرافتهای بافتی انجام داد . گرافت نمودن و ايمپلنت ها با استفاده از بی حسی موضعی به صورت سرپايی انجام می شود. برش های كوچكی در گوشه هاي لب داده می شود تا ايمپلنت يا گرافت تعبيه شود . گرافت يا ايمپلنت توسط بخيه ها در سرجايشان نگه داشته می شوند.

جراحی ايمپلنت چگونه كامل می شود؟

روش های مختلفی برای دستيابی به تقارن منطقه چانه وجود دارند كه شامل : بزرگ نمودن چانه ، كه از طريق يك برش كوچك در سمت داخل دهان يا در زير چانه در همراهی با ايجاد يك محفظه در بالای استخوان چانه و در زير عضله چانه كامل می شود. سپس يك ايمپلنت اختصاصی به درون محفظه تعبيه می شود . همچنين می توان بزرگ نمودن چانه را از طريق يك برش داده شده در سمت داخل دهان كه جراح از اين طريق يك قسمتی از استخوان چانه را برمی دارد و كمی آن را به سمت جلو می برد و در سر جايش ثابت می شود، انجام داد.

تصحيح يك چانه دوتايی (Double chinيا Submental lipectomy) كه پوست اضافی ، چربی یا عضله در زير چانه شما را از طريق ایجاد یک برش کوچک در زیر چانه درمان مینماید ,از طریق ليپوساكشن , چربی را از اين منطقه بر می دارد . همچنين عضلاتی كه در اين منطقه باعث ايجاد نوارهايی شده است را می توان بريد يا اينكه به يكديگر بخيه نمود . تصحيح يك چانه دوتايی گاها در همراهی با يك ليفت استاندارد گردن يا ليفت گونه انجام می شود. همچنين ممكن است يك ايمپلنت چانه برای تكميل شكل پايه ای كلی و تعادل صورت توصيه گردد .

 

انتظار چه نتايجی را بايد داشته باشم؟

نتايج عمل جراحی ايمپلنت صورت شما تقريبا بلافاصله قابل رويت می باشد . تورم اوليه صورت با استفاده از كمپرس سرد در عرض هفته اول فروكش می نمايد و برای 4-2 هفته بعدی اين فروكش كردن ادامه می يابد . تورم متعاقب ايمپلنت های صورت بايستی به طور كامل در عرض 2-1 ماه برطرف شود و نتيجه نهايی شما مشخص گردد.

بعد از جراحی چانه ، چانه شما متورم ، سفت و احتمالا دچار خونمردگی خواهد شد . استفاده از كمپرس های سرد در 48 ساعت اول و بالا نگه داشتن قسمت بالای بدن در زمان استراحت به طور قابل توجهی باعث كاهش ورم مي شود . اگر از تزريقات زيبايی به عنوان درمان اوليه برای بزرگ نمودن چانه شما استفاده شده است، تورم و خونمردگی ممكن است كمتر باشد.

نتايج نهايی متعاقب ايمپلنت صورت و چانه در طولانی مدت ايجاد می شود. بهترين راه برای اطمينان از نتايج كلی از طريق مشاوره های پيگيری با جراح شما حاصل می شود .

چه مسائلی در ريكاوری مطرح می باشد ؟

ايمپلنت های گونه :

ريكاوری جراحی ايمپلنت گونه می تواند شامل درجاتی از ناراحتی و تورم و احتمالا دشواری در حركت دادن دهان و لب های شما برای چندين روز باشد . بخيه ها در عرض يك هفته برداشته می شوند.

ايمپلنت های چانه :

متعاقب جراحی ايمپلنت چانه شما می تواند درجاتی از درد ، تورم و خونمردگی را تجربه نماييد . بخيه ها در عرض يك هفته برداشته می شوند. بخيه های مورد استفاده در سمت داخل دهان جذب خواهند شد.

جراحی چانه :

ريكاوری از جراحی چانه دربرگيرنده درجاتی از تورم، خونمردگی و بی حسی برای چندين هفته متعاقب جراحی می باشد .شما دارای برش هايی در داخل دهان خود می باشيد كه باعث افزايش خطر عفونت ناشی از باكتری هايی است كه به طور طبيعی در آنجا قرار دارند، بنابراين بر حسب دستورات جراح خود نسبت به مراقبت از دهان خود ( بهداشت دهان ) كوشا باشيد. در طی دوره ريكاوری ، لازم است تا شما فقط از غذاهای نرم استفاده نماييد و از صورت خود در مقابل ضربات و ديگر آسيب ها مراقبت نماييد.

ايمپلنت های لب يا بزرگ نمودن لب :

اكثر تكنيك های بزرگ نمودن لب باعث تورم بعد از عمل جراحی می شود كه می تواند برای حداقل يك هفته دوام يابد. بعد از اين مدت، ممكن است همچنان لب تورم داشته باشد اما قابل ارائه و نمايش خواهد بود .

 

آيا جراحی ايمپلنت صورت و چانه ايمن است؟

تمامی اعمال جراحی دارای درجاتی از خطر می باشند  ، عوارض احتمالی متعاقب جراحی ايمپلنت صورت و چانه شامل:

 اسكار ناخواسته  خونريزی(هماتوم)
 عفونت  ترميم ضعيف برش ها
 خطرات بيهوشی  تغيير در حس پوست به دليل آسيب عصبی
 تورم  خونمردگی
 تشكيل بيش از حد بافت اسكار  سفتی در اطراف ايمپلنت
 جابجايی ايمپلنت و فشار بر روی ساختارهای مجاور  تغيير رنگ پوست و تورم
 درد   حساسيت پوست
 آلرژی به چسب، بخيه، فرآوردی های موضعی يا عوامل تزريقی  ترومبوز وريدی عمقی
  عوارض قلبی و ريوی   لخته های خون، احتمال نياز به جراحی باز