ليفت صورت

ليفت صورت

 جراحی ليفت صورت كه همچنين به عنوان Rhytidectomy شناخته می شود باعث بهتر شدن نشانه های قابل رويت پير شدن در صورت و گردن می شود. بدنبال بالا رفتن سن شما، پوست و بافتهای نرم صورت شما، خاصيت الاستیسیتی خودشان را از دست می دهند و  نیروی جاذبه شروع به نشان دادن اثرات نامطلوب خود می نماید .

خطوط عمقی زير پلك تحتانی (the tear trough ) و بين بینی و دهان (چین نازولابیال) و همينطور آويزان شدن پوست می تواند باعث ايجاد يك ظاهر پير و خسته بشود.

ليفت صورت

آيا من كانديدی برای يك ليفت صورت می باشم؟

اگر نشانه های پير شدن در صورت شما, باعث شده است كه شما به نظر خسته يا غمگين برسيد ، يك ليفت صورت ممكن است برای شما مناسب باشد. توسط تصحيح نمودن پوست اضافی در گردن ، يك ليفت صورت می تواند باعث بهتر شدن نشانه های قابل رويت پير شدن در صورت و گردن بشود، نشانه هایی از اين قبيل:

 • افتادگی قسمت ميانی صورت

 • چين های عمقی در زير پلك های تحتانی

 • چين های عمقی در امتداد بینی كه به گوشه دهان كشيده می شود

 • چربی صورت كه افتاده يا جا به جا شده و باعث ايجاد jowls می شود

 • پوست شل و ذخيره چربی اضافی در زير چانه و فك (كه باعث ايجاد حالتی بنام چانه دوگانه يا turkey gobbler می شود).

آيا شما به يك عمل جراحی با حداقل تهاجم علاقمند می باشيد ؟ اينها شامل ليفت صورت با جای برش كوچك(s-lift) و ليفت صورت MACS (ليفت صورت با برش جزئی ) می باشد . كانديداهای ايده آل شامل بيماران در دهه 4 و 5 زندگی با پوست اضافی حداقل تا متوسط در گردن,jowl و ناحيه وسط صورت می باشد. همچنين بيمارانی كه داراي حمايت استخوانی خوب صورت می باشند و مقداری و نه تمامی الاستیسیتی پوست را از دست داده اند، نيز كانديداهای خوبیبرای ليفت های صورت با حداقل تهاجم می باشند.

اعمال جراحی ليفت صورت سنتی ارائه كننده نتايج بهتری برای بيماران مسن تر با شلی گردن، jowling و افتادگی ميان صورت می باشند .

كانديداهای جراحی ليفت صورت بایستی در وضعيت خوب سلامتی قرار داشته باشند . در مقايسه با غير سيگاری ها يا كسانی كه سيگار را ترك نموده اند، افراد سيگاری حرفه ای در ريسك بالاتری برای مشكلات ترمیمی می باشند . جزئيات در رابطه با سابقه سيگار كشيدن خود را بایستی با جراح فوق تخصص پلاستيك خود در ميان بگذاريد.

چگونه من بايد برای يك ليفت صورت آماده بشوم؟

آماده سازی شما برای جراحی ليفت صورت شامل يك مصاحبه با جراح فوق تخصص  پلاستيك شما در رابطه با وضعيت سلامتی شما، انتظارات و سبك زندگی شما مي باشد. جراح فوق تخصص پلاستيك شما ,وضعيت عمومی سلامتی و هر گونه وضعيت های بالینی و سلامتی موجود از قبل يا عوامل خطر ساز را بعنوان قسمتی از اين مصاحبه ارزيابی می نمايد.

برای اطمينان از بهترين نتايج از جراحی ليفت صورت ، برای مشاوره در رابطه با موارد زير آماده باشيد .

 • چرا شما جراحی می كنيد، انتظارات شما و نتيجه مورد نظر

 • وضعيت های بالینی ، آلرژی های دارویی و درمان های طبی

 • استفاده قعلی از داروها، ويتامين ها، مكمل های گياهی ، الكل، سيگار و ساير داروها

 • جراحی های قبلی

همچنين ممكن است جراح فوق تخصص پلاستيك شما :

 • در رابطه با گزينه های در دسترس برای ليفت صورت و ديگر جراحی های جوان سازی صورت با شما صحبت نمايد.

 • صورت شما را بررسی و اندازه گيری نمايد

 • فتوگرافی برای پرونده بالینی شما اخذ نمايد

 • گزينه های جراحی ليفت صورت را برای شما بيان نموده و يك طرح درماني پيشنهاد نمايد

 • نتايج احتمالی يك ليفت صورت و هر گونه خطرات يا عوارض بالقوه را با شما در ميان بگذارد

 يك ليفت صورت چگونه انجام مي شود؟

يك طيف وسیعی از جراحی های ليفت صورت وجود دارند و هرنوع عمل جراحی به شدت برای نيازهای ويژه يك بيمار اختصاص داده شده است.

تكنيك های ليفت صورت از رويكردهای ساده با حداقل تهاجم كه از طريق برش هایی در جلوی گوش انجام می شود تا جراحی های به مراتب گسترده تر ليفت صورت و گردن در تغيير است. اكثر تكنيك های مدرن ليفت صورت نه تنها به پوست می پردازد ، بلكه همچنين باعث سفت شدن بافت نرم زيرين بنام SMAS (سیستم عضلانی اپونوروتيك سطحی ) می شوند .

 

ليفت صورت سنتی : ليفت صورت سنتی (پایینی ) باعث تصحيح قسمت ميانی صورت ، jowls و گردن شده و پوست اضافی را بر می دارد. رويكرد سنتی توسط ايجاد يك برش كه از جلو و پشت گوش عبور می نمايد ، صورت می پذيرد . هر دو بافت پوست و بافت زير آن (SMAS) سفت شده و پوست اضافه و چربی , از پايين صورت و گردن برداشته می شود . جراحی ليفت صورت سنتی تقريبا چهار ساعت طول می كشد و چندين هفته زمان برای ريكاوری نیاز دارد .

ليفت SMAS : ليفت SMAS(سيستم عضلانی اپونوروتيك سطحی ) بر پايه ليفت صورت سنتی توسط بلند نمودن پوست و همينطور بافت های عمقی تر صورت و گردن بنا شده است . از طريق يك برش در جلوی گوش ، جراح فوق تخصص پلاستيك ، SMAS را بلند نموده  و آن را سفت می نمايد. سپس پوست سفت می شود . جراحی SMAS چند ساعت طول می كشد.

آيا انواع مختلف جراحی ليفت صورت وجود دارد؟

پيشرفت های بسياری در تكنيك های ليفت صورت در طی دهه گذشته ايجاد شده است و هركدام باعث نتايج به مراتب طبیعی تر با حداقل اسكار و دوره ريكاوری كوتاه تر شده اند .

به دليل گزينه های متعدد , بهترين راه برای تضمين بهترين تكنيك ليفت صورت مناسب برای شما، از طريق يك مشاوره كامل با يك جراح فوق تخصص پلاستيك صورت می پذيرد.

تكنيك های ليفت صورت پيشنهادی شامل :

ليفت صورت با اسكار كوچك : بعنوان يك جايگزینی برای ليفت های صورت سنتی ، ليفت صورت با اسكار كوچك وجود دارد كه به آن S-lift ، MACS lift يا ليفت صورت با برش حداقل نيز گفته می شود . اين جراحی باعث محدود شدن طول برش در پشت گوش می شود . يك برش شايع مورد استفاده در ليفت صورت با اسكار كوچك يك برش به شكل S (S-lift) در منطقه گيجگاهی (temple) يا در جلوی گوش بدون گسترش به پشت گوش می باشد.

تكنيك MACS(Minimal Access Cranial Suspension lift) از يك برشی استفاده می نمايد كه در پشت لوبول گوش داده ميشود . ليفت های صورت با برش كوتاه برای بيماران با پير شدن خفيف تا متوسط پوست، بهترين می باشد .

ليفت ساب پريوستئال :  اين جراحی باعث سفت شدن بافت های عمقی تر صورت می شود. متد ليفت ساب پريوستئال به طريق اندوسكوپيك (از طريق يك وسيله بلند باريك كه سمت داخلی صورت را معاينه می نمايد) انجام شده و باعث آزاد شدن بافت ها از روی لايه استخوانی برای بلند نمودن و شكل دهي صورت می شود. اين یک رويكرد استاندارد برای انجام يك ليفت اندوسكوپيك پيشانی است.

ليفت صورت لايه عمقی : سيستم پلان عمقی يك پروسه بمراتب تهاجمی تری است كه باعث شكل دهی تمامی صورت شامل گردن ، ابرو و هر دو پلك فوقانی و تحتانی 
می شود. توسط بلند نمودن پوستی، بافت های صورت ، عضله و چربی در يك مقطع ممتد، ليفت های مقطع عمقی مي تواند باعث درمان بيشتر منطقه صورت بشوند. در حاليكه اين عمل جراحی می تواند كار بيشتری انجام دهد ، اين روش نسبت به رويكرد سنتی با SMAS به مراتب تهاجمی تر می باشد و زمان بيشتری برای ريكاوری نياز دارد.

ليفت ميان صورت : ليفت وسط صورت كه به عنوان ليفت گونه شناخته می شود ، بر روی منطقه ای تمركز دارد كه از زير چشم به منطقه پايين گونه گسترش می يابد. به دنبال اينكه منطقه بين پلك تحتانی، گونه و فولدنازولابيال پير می شود، اين منطقه نزول می نمايد و هميشه نمی توان توسط يك جراحی معمول ليفت صورت این مناطق را بهبود بخشيد . ليفت گونه بر روی بهتر نمودن پوست شل، ذخاير چربی و بافت ها در اين منطقه ويژه تمركز دارد. اين جراحی بطور اختصاصی بر روی منطقه گونه تمركزدارد وبه نشانه های پيری ابرو، خط چانه يا گردن نمی پردازد.

 بايد انتظار چه نتایجی را داشته باشم؟

خونمردگی بعد از جراحی و تورم كه برای 3-2 هفته بعد از عمل جراحی طول می كشد، متعاقب عمل جراحی معمول می باشد . همچنين شما می توانيد برای چندين هفته حالت سفتی صورت ، بی حسی و تورم داشته باشيد. شما می توانيد از طريق محافظت مادام العمری در مقابل نور خورشيد و داشتن يك سبك زندگی سالم به حفظ ظاهر بمراتب جوان تر شده خود، كمك نماييد. مشاوره های بعد از عمل جراحی با جراح فوق تخصص پلاستيك خود به اطمينان از نتايج ليفت صورت شما كمك می نمايد.

چه مسائلی در ريكاوری مطرح است؟

در زمانی كه جراحی ليفت صورت شما كامل می شود، ممكن است يك بانداژ در اطراف صورت شما قرار داده شود تا باعث به حداقل رسيدن تورم و خونمردگی بشود. ممكن است يك لوله نازك برای تخليه هر گونه خون اضافی يا مايع كه ممكن است در زير پوست تجمع يابد، تعبيه شود كه در روز بعد از عمل جراحی برداشته می شود.

اگر چه اكثر بيماران درد اندکی را تجربه می نمايند، جراح فوق تخصص پلاستيك داروی ضد درد برای شما تجويز می نمايد . درجاتی از تورم و خونمردگی غير قابل اجتناب است و ممكن است از شما خواسته شود تا از كمپرس سرد برای به حداقل رساندن تورم استفاده نمايد. اگر بانداژ بر روی صورت شما تعبيه شده باشد، در عرض 2-1 روز برداشته می شود.

از شما خواسته می شود كه در زمانی كه در وضعيت خوابيده قرار داريد سر خود را بالاتر از بستر قرار دهيد و تا حد امكان از فعاليت خودداری نماييد و هر گونه احساس ناراحتی را با جراح فوق تخصص پلاستيك خود در ميان بگذاريد . تمامی بخيه ها در عرض 10-5 روز متعاقب جراحی برداشته می شوند. در كل به شما توصيه می شود كه از فعاليت شديد اجتناب به عمل آوريد.

جراحی های ليفت صورت گاها به صورت سرپایی يا به صورت يك شب بستری انجام می شود. اگر جراحی ليفت صورت به صورت سرپایی انجام شود، بایستی شما کسی را به همراه داشته باشيد تا شما را به منزل رسانده و بعد از جراحی برای حداقل يك شب بعد از عمل جراحی ، همراه شما باشد. ريكاوری از جراحی های سنتی ليفت صورت نسبت به جراحی كمتر تهاجمی ممكن است طولانی تر باشد. با اين حال، اكثر بيماران در عرض 3-2 هفته به سر كار و فعاليت های زندگی روزمره باز می گردند. جراح فوق تخصص پلاستيك شما، بهترين طرح ريكاوری را برای شما توصيه می نمايد .

 

 آيا ليفت صورت ايمن است؟

تمامی اقدامات جراحی دارای درجاتی از خطر می باشند. خطرات احتمالی جراحی ليفت صورت شامل :

اسكار ناخواسته

خونريزی (هماتوم)

عفونت

ترميم ضعيف زخم

خطرات بيهوشی

از دست رفتن قابل تصحيح مو در محل برش ها

آسيب به عصب فاشيال(صورتی) همراه با ضعف عضلات صورت

عدم تقارن صورت

از دست رفتن پوست

بي حسی يا تغييرات ديگری در حس پوست

بافت چربی يافت شده در عمق پوست ممكن است از بين برود(نكروز چربی)

تجمع مايع

درد كه ممكن است پا برجا بماند

نامنظمی ها در سطوح(contour) پوست

تغيير رنگ پوست

حساسيت يا تورم

ممكن است بخيه ها بطور خود بخودی بر روي پوست قرار گرفته و قابل مشاهده شوند يا اين كه باعث تحريك شوند كه نيازمند برداشته می باشند

نتايج ناراحت كننده كه می تواند شامل عدم تقارن

محل ناراضی كننده اسكار جراحی

دفورميتی های قابل رويت غير قابل قبول در انتهای برش ها

ترومبوز وريدی عمقی

عوارض قلبی و ريوی (نادر)

احتمال نياز به جراحی بازبينی

 

 مطالب مرتبط:

جراحی پیشرفته لیفت صورت

آیا در زمستان می توان جراحی زیبایی بینی انجام داد ؟

 
تماس با ما   
تماس باما
آدرس کلینیک