تزريق چربی

تزريق چربی

  تزريقات چربی می توانند يك راه موثری برای كاهش چروك ها, برطرف نمودن اسكار آكنه و بازيابی يك ظاهر به مراتب جوان تر باشند. از طریق تزريق نمودن چربی انسانی به دست آمده از بدن خود شما، جراح فوق تخصص پلاستيك باعث بهتر شدن پيری صورت، پر نمودن چين های عمقی ، برطرف نمودن چين ها و شيارهای صورت، برجسته نمودن لب ها می گردد.

تزريق چربي

آيا من كانديد تزريق چربی می باشم؟

بر خلاف ديگر تزريقات مرتبط با زيبايی كه از فراورده های سنتتیك ساخته می شوند، تزريقات چربی فاقد احتمال يك واكنش آلرژيك می باشند كه به دليل اين است كه بافت چربی از بدن خود شما گرفته میشود. در حالیکه تزریقات چربی باعث متوقف شدن روند پيری نمی شود، بزرگ نمودن صورت با چربی انسانی می تواند باعث به تاخير انداختن نياز برای اقدامات به مراتب تهاجمی تری از قبيل ليفت صورت ، ليفت پيشانی/ لیفت ابرو يا انواع ديگر جراحی ها بشود . بهترين راه برای تعيين اين كه آيا شما كانديد تزريق چربی می باشيد از طريق مشاوره با يك فوق تخصص جراحی پلاستیک حاصل می شود. تزريق چربی يك گزينه خوب برای شما می باشد در صورتی كه :

  • متقاضی يك حجم بزرگی از بزرگ شدن قسمتی از صورت و يا نيازمند تزريق عمقی در بافت باشيد
  • از لحاظ فيزيكی سالم باشيد
  • در جات خفيف تا متوسط پيری صورت وجود داشته باشد
  • دارای اهداف اختصاصی اما واقع بينانه در ذهن برای بهتر شدن ظاهر خود باشيد.

چگونه من براي تزريق چربی آماده شوم؟

تزريق چربی نسبت به استفاده از ديگر فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبایی به دليل نياز به تكنيك های ليپوساكشن به مراتب تهاجمی تر می باشد. در حاليكه تزريق چربی يك اقدام غير جراحی است كه معمولا با بی حسی موضعی كامل می شود، اين روش می تواند نيازمند بی حسی موضعی با تسكين در موارديكه حجم های بالاتری از چربی از طريق روش های ليپوساكشن جمع آوری می شود، باشد.

آماده سازی شما برای تزريق چربی شامل:

  • تست های آزمايشگاهی يا يك ارزيابی بالينی
  • مصرف داروهای خاص يا تنظيم نمودن داروهای مصرفی فعلی
  • قطع مصرف سيگار
  • اجتناب از مصرف آسپيرين، داروهای ضد التهابی و مكمل های گياهی به دليل افزايش خطر خونريزی

چگونه تزريق چربی انجام می شود؟

تزريق چربی عموما به صورت سرپايی با استفاده از بی حسی موضعی انجام می شود. اين عمل بر حسب بيمار، حجمی كه بايستی تزريق شود و اعمال اضافی كه در همان زمان كامل می شود در عرض 60-30 دقيقه يا بيشتر انجام می شود.

چربی از مناطق خاصی از بدن(بطورتیپيك شكم يا باسن) با استفاده از يك سوزن يا از طريق تكنيكهای مشابه ليپوساكشن با استفاده از يك كانولای ساكشن خاص انجام می شود. در زمانيكه چربی كافي از منطقه دهنده چربی برداشته شد، از طريق استفاده از سانتريفيوژ تغليظ می شود و ناخالصی ها برداشته می شود. سپس چربی از طريق سوزن تزريق به روش حركت رفت و برگشتی متعدد در مناطقی كه نيازمند تزريق می باشند,تزريق می شود.

  چه نتايجی را من می توانم انتظار داشته باشم؟

شما نتايج فوری را متعاقب تزريق چربی مشاهده می كنيد و مناطق درمان شده در ابتدا به دليل تورم، به صورت بسيار بزرگ شده ديده می شوند. با گذشت زمان، تورم فروكش نموده و شما معمولا نتايج حقيقی خود را در عرض 4-3 ماه مشاهده می كنيد. بعد از اين دوره شما ممكن است مقداری از چربی را به دليل اينكه بدن شما آن را متابوليزه می نمايد، از دست دهيد.

در حالت كلی در حدود نيمي از چربی تزريق شده در عرض 6-3 ماه جذب بدن می شود. پيگيری توسط جراح فوق تخصص پلاستیک شما بهترين روش برای اطمينان از نتايج طولانی مدت می باشد.

چه مسائلی در ريكاوری مطرح می باشد؟

افرادی كه تحت تزريق چربی قرار می گيرند معمولا می توانند مدت كوتاهی بعد از درمان به فعاليت های روزانه معمول خود برگردند. خونمردگی ، تورم يا قرمزی در هر دو منطقه اهدا كننده و گيرنده چربی مورد انتظار است اما بطورتيپيك فقط برای چند هفته دوام دارد.

دوره ريكاوری بر حسب اينكه آيا از ليپوساكشن استفاده شده است يا نه و ميزان چربی برداشته شده ممكن است طولانی تر باشد. در طی ريكاوری شما بايستی از مواجهه با نور خورشيد اجتناب نموده و از ضد آفتاب های آرايشی مقاوم در مقابل اشعه uv برای محافظت  از نتايج جراحی خود استفاده نماييد.

 آيا تزريق چربی ايمن است؟

تمامی اعمال جراحی دارای درجاتی از خطر می باشند. عوارض احتمالی ناشی از تزريق چربی شامل:

 عفونت  كيست های چربی
 خونريزی  آمبولی چربی
 سروما  تغيير رنگ دائمی پوست ناشی از خونمردگی
 تورم