فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زیبایی

فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زیبایی

  جراح فوق تخصص پلاستيك ارائه كننده گزينه های غير جراحی برای صاف نمودن خطوط صورت و بازيابی حجم و پری در صورت با آخرين تكنيك ها در فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی می باشد. استفاده از فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی كه به آن بزرگ نمودن بافت نرم هم گفته می شود می تواند باعث ضخيم شدن لبهای نازك ، بهبود حدود كم عمق صورت، برطرف نمودن چين ها يا چروك های صورت يا بهتر شدن ظاهراسكارهای قبلی بشود .

فيلرهاي قابل تزريق مرتبط با زیبایی

آيا من كانديد فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی می باشم؟

يكي از زودرس ترين نشانه های پيری از دست رفتن پری صورت و ايجاد چروك ها می باشد . در حاليكه فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی باعث متوقف شدن روند پيری نمی شوند ، فيلرهای قابل تزريق می توانند نياز برای عمل جراحی به مراتب تهاجمی تر از قبيل يك ليفت صورت، ليفت ابرو يا ديگر اعمال جراحی را به تاخير بيندازند.

بهترين راه برای تعیين اينكه شما کاندیدی برای یک فيلر قابل تزريق می باشيد از طریق مشاوره با يك فوق تخصص جراحی پلاستيك صورت می پذیرد.

فيلرهای بافتی يك گزينه مناسب می باشند در صورتی كه شما:

 • از لحاظ فيزيكی سالم باشيد
 • دارای درجه خفيف تا متوسط پيری صورت باشيد
 • دارای اهداف اختصاصی اما واقع بينانه در ذهن برای بهتر شدن ظاهر خود باشيد

چگونه من برای يك فيلر قابل تزريق مرتبط با زيبايی آماده شوم؟

آماده سازی شما برای تزريق فيلر قابل تزريق مرتبط با زيبایی شامل:

 • گفتگو با شما در رابطه با چرا شما اين روش را می خواهيد، انتظارات شما و نتيجه مورد نظر
 • بازبينی شرايط بالينی شما ، آلرژی های دارويی و درمان های طبي
 • بازبينی داروهای مصرفی فعلی ، ويتامين ها، مكمل های گياهی ، الكل، تنباكو و ساير داروها
 • بحث در رابطه با هر گونه درمان قبلی با فيلرهای قابل تزريق ، شكل دهی صورت با بوتوكس یا ديگر اقدامات جوانسازی صورت می باشد.

 جراح فوق تخصص پلاستيك شما همچنين….

 • وضعيت عمومی سلامت شما و هر گونه شرايط مرتبط با سلامتی موجود از قبل با فاكتورهای خطر را ارزيابی می نمايد .
 • گزينه های موجود در دسترس برای جوان سازی صورت شما را با شما در ميان می گذارد
 • صورت شما را معاينه و اندازه گيری می نمايد
 • براي پرونده بالينی از شما عكسبرداری می نمايد
 • گزينه ها را با شما در ميان می گذارد و يك مسير درمانی پيشنهاد می نمايد
 • نتايج احتمالی فيلرهای قابل تزريق و هر گونه خطر يا عارضه بالقوه را با شما در ميان می گذارد.

يك فيلر قابل تزريق مرتبط با زيبايی چگونه تزريق می شود؟

فيلر قابل تزريق در حين يك ويزيت در مطب مورد استفاده قرار می گيرند. فيلر با يك سوزن نازك به درون نقاط استراتژيك بر روی صورت شما در همراهی با بی حسی موضعی يا منطقه ای تزريق می شود.

محل تزريق با يك عامل ضد باكتريال تميز ميشود و برای راحتی بيماران به مراتب حساس تر از يخ يا عوامل بی حس كننده موضعي استفاده می شود. خود فيلر می تواند محتوی يك عامل بی حس كننده باشد يا اينكه شما می توانيد يك بی حسی موضعی یا تركيبی از بی حسی موضعی و تسكين هوشيار (كه به آن Twilight sleepمی گويند) دريافت نماييد.

گاها به تزريقات متعددی برای پر نمودن چروك يا اسكارهای قديمی نياز می باشد. همچنين بزرگ نمودن لبهای شما با فيلر نيازمند تزريقات متعدد برای پخش نمودن فيلر برای بهتر شدن پری لب و برای بلند نمودن يا مشخص نمودن حاشيه ورمیلیون لب می باشد. گاها فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی برای موارد زير استفاده می شوند:

 • پرداختن به چين های نازولابيال (چين های صورت بين بينی و دهان)
 • بهتر نمودن خطوط ماريونت(خطوط يا چروك هايی كه از گوشه خارجی دهان به سمت پايين به چانه كشيده می شوند)
 • بازيابی گونه های پر
 • ايجاد پری در لب ها
 • بهبود بخشيدن خطوط اخم پيشانی در همراهی با بوتوكس

 

انواع مختلف فيلرهای قابل تزريق چه می باشند؟

گزينه های بسيار مختلف فيلرهای تزريقی مرتبط با زيبايی وجود دارد. اولين مرحله برای شما در تعیين اينكه چه نوع فيلری به بهترين وجه متناسب با نيازهای شما می باشد از طريق مشاوره با جراح فوق تخصص پلاستيك صورت می پذيرد.

انواع مختلفی از فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی وجود دارند كه برای نيازهای مختلف بيماران مناسب می باشند :

كلاژن : كلاژن يك پروتئين طبيعی است كه جزء اوليه دومين لايه پوست ، به نام درميس، می باشد . كلاژن يك ساختار حمايتی در پوست است که برای رشد سلول ها و عروق خونی عمل می نمايد.

تركيبات قابل تزريق كلاژن كه از درميس انسانی به دست می آيد شامل Cosmoderm يا Cosmoplast می باشند. به طور جايگزين، Zyderm، Zyplast از كلاژن تغليظ يافته گاوی به دست می آيد كه بر خلاف كلاژن انسانی ، نيازمند تست های حساسيتی می باشد. نتايج متعاقب تزريقات كلاژن عموما سه ماه دوام دارد . تزريقات كلاژن از لحاظ تاريخی اولين فيلرهای بافتی بودند، اما به دليل كارايی كوتاه مدت آنها، به ميزان زيادی توسط انواع جديدتر فيلر جايگزين شده اند.

اسيدهيالورونيك: هيالورونيك اسيد يك ماده طبيعی است كه در بدن شما يافت مي شود. اين براي پر نمودن لبهای نازك و پر نمودن چين های صورت بين دهان و بينی (چينهای نازولابيال) و منطقه jowl (خطوط ماريونت) موثر می باشد. همچنين ممكن است هيالورونيك اسيد برای تعدادی از چروك های سطحی و اسكارهای مقعر زير چشم ها(nasojugal) و در منطقه پيشانی موثر باشند. فرآورده های شايع اسيد هيالورونيك شامل Juvederm، Restylane و Perland می باشند و نتايج اين تزريقات بر حسب بيمار و محل تزريق برای6 ماه يا بيشتر دوام دارد.

در حال حاضر هيالورونيك اسیدها پر طرفدارترين فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبایی باشند.

هيدروكسي آپاتيت(Radiesse) : هيدروكسی آپاتيت يك تركيب شبه معدنی است كه به طور طبيعی در استخوان های انسان يافت می شود و در درون يك ساختار ژل مانند قرار دارد. اين سنگين ترين فيلر صورت است و برای پر نمودن چين های عمقی تر از قبيل چين های نازولابيال و خوطوط ماريونت و همين طور برای بهتر شدن پری گونه ها توصيه می شود. نتايج Radiesse برای 12-6 ماه دوام دارد.

چربي انسانی: چربی انسانی از بدن خود شما به دست می آيد و می توان آن را مجددا تزريق نمود تا باعث بهتر شدن پری صورت، پر نمودن چين های عمقی و ايجاد مرزهای كم عمق بين ساختارهای صورت بشود. بزرگ نمودن از طريق تزريق چربي نسبت به ديگر فيلرهای قابل تزريق نيازمند يك عمل به مراتب پيچيده تری است چرا كه اين دربرگيرنده استفاده از تكنيكهای ليپوساكشن برای خارج نمودن چربی در قبل از تزريق آن می باشد . تزريقات چربی در رابطه با مدت زمان دوام تا حدودی غيرقابل پيش بينی می باشند. مدت زمان اثر از بيماری به بيمار ديگر و همين طور محل تزريق متفاوت می باشد.

پولی- ال- لاكتيك اسيد(Sculptra):

پولی-ال-لاكتيك اسيد برای درمان لاغری صورت، يك وضعيتی كه به طور شايع از ايدز ناشی می شود، مورد استفاده قرار می گيرد.FDA استفاده در اين رابطه را پذيرفته است، همچنين اخيرا براي پيری صورت مورد تاييد قرار گرفته است. عملكرد آن مشابه با تزريقات چربی انسانی از طريق بهبود بخشيدن حجم صورت در بيمار اينكه به نظر می رسد چربی صورت خود را از دست داده اند، می باشد. مطالعات نشان داده اند كه نتايج Sculptra تا دو سال دوام دارد.

فيلرهاي پولی متیل متا كريلات(PMMA) :

شامل (Artes, Artecoll, Artefill, Artesense)  يك نوع از فيلر دائمی می باشند. بر خلاف فيلرهای موقتی، اثر پركننده فوری PMMA نسبتا سريع ناپديد می شود و با گذشت زمان تصحيح تدريجی اما طولانی مدت باقی می ماند. FDA استفاده از PMMA برای تصحيح چروكهای صورت از قبيل خطوط خنده را تاييد نموده است.

چه نتايجی را من می توانم انتظار داشته باشم؟

فيلرهای قابل تزريق ارائه كننده نتايج فوری مي باشند، اما نتايج شما بر حسب نوع فيلر استفاده شده, تفاوت دارد. كارايی يك فيلر می تواند از 6 ماه (همانند هيالورونيك اسيدها) با بيش از يكسال(به دنبال استفاده از PMMA) در تغيير باشد.

در تعدادی از موارد، طول مدت نتايج شما يا كارآيی به فيلر مورد استفاده، منطقه درمان شده و شخص بيمار بستگی دارد. به دليل اين كه فيلرهای قابل تزريق دائمی نمی باشند، بهترين راه برای اطمينان ازنتيجه از طريق تكراردرمان توسط جراح فوق تخصص پلاستیک شما می باشد. در حالت كلی، در تزريقات بعدی به فيلر كمتری نياز می باشد.

چه مسائلی در ريكاوری مطرح می باشد؟

تزريق فيلرهای قابل تزريق به صورت سرپايی انجام می شود. ظاهر اوليه شما بعد از درمان با هر نوع فيلر می تواند شامل:

 • تورم خفيف يا خونمردگی
 • بی حسی موقتی يا قرمزی
 • نامنظمی موقتی در لمس بافت نرم يا پوست, باشد

اين عوارض جانبی به سادگی با سرد نمودن موضعی تحت كنترل درمی آيند و در عرض چند ساعت يا حتی چند روز بهتر می شوند.

آيا فيلترهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی ايمن می باشند؟

تمامی اقدامات جراحی دارای درجاتی ازخطر ميباشند اما عوارض متعاقب تزريق فيلر ناشايع می باشند. خطرات احتمالی و ملاحظات در رابطه با فيلرهای قابل تزريق شامل:

 • فيلرهای مشتق از منابع غير انسانی می توانند نيازمند يك تست حساسيت قبل از درمان باشند
 • فيلرهايی كه به طور كامل مايع نمی باشند و محتوی اجسام گرانولرميكروسكوپيك می باشند(PMMAs) دربرگيرنده خطری در رابطه با تجمع (Lumping) در نتيجه حركت صورت و روند طبيعی پيری می باشند. با گذشت زمان، اينها می توانند منجر به توده يا گره هايی بشوند كه ممكن است نيازمند جراحی برای درمان باشند.
 • جوش های شبيه آكنه
 • آنتی بادی بر عليه ماده فيلر می تواند باعث كاهش كارايی تزريقات آتی بشود
 • عدم تقارن
 • خونريزی، خونمردگی و تورم
 • از بين رفتن پوست كه به آن نكروز پوستی گفته می شود(بی نهايت نادر)
 • قرمزی پوست، خارش و تورم
 • حساسيت پوستی
 • تصحيح كمتر يا بيشتر از ميزان مورد نياز چروك ها

مطالب مرتبط:

جراحی زیبایی بینی

پروتز چانه چیست؟