ليفت لب

لیفت لب

يك ليفت لب مي تواند از طريق بهبود بخشيدن ظاهر لب بالايی باعث بهتر شدن نشانه های قابل رويت پيری بشود. معرفه هايی از قبيل لب بالايی بلند، برگشت رو به پايين گوشه لب ، پوشانده شدن دندان های بالايی توسط لب بالا می توانند باعث ايجاد اثرات ناخوشايند و يك ظاهر پير بشوند.

جراحان فوق تخصص پلاستيك انواع مختلف اعمال جراحی ليفت لب را پيشنهاد می نمايند كه شامل يك ليفت مركزی لب است كه باعث كوتاه شدن لب بالا و نمايان شدن دندان های بالايی می شود . همچنين یک عمل جراحی ليفت لب می تواند به افزايش نمايش ( show يا قسمت قرمز لب بالايی ) از طريق كاهش فاصله بين بينی و لب بالايی كمك نمايد . اين نوع از بهبود ظاهر صورت ضرور تا باعث بزرگ و حجيم شدن لب نمی شود اما به بلند نمودن منطقه لب بالايی كمك نموده و باعث می شود كه بزرگتر به نظر برسد. برش به سادگی در قاعده بينی مخفی می شود.

ليفت لب

آيا من كانديد ليفت لب می باشم؟

اگر شما در رابطه با نشانه های قابل رويت پيری صورت در اطراف منطقه دهان نگران می باشيد، در اينجاست كه يك ليفت لب ممكن است برای مثال مناسب باشد فاكتورها اضافی برای يك كانديد ايده آل شامل:

  • يك لب بالای نازك
  • عدم رويت دندان ها در زمانی كه لب ها از يكديگر جدا می باشند.

چگونه من براي يك ليفت لب آماده شوم؟

اگرچه بطوتيپيك به عنوان يك عمل جراحی سرپايی با استفاده از ماده بی حسی موضعی انجام می شود ، آماده سازی شما برای جراحی ليفت لب همچنين شامل يك جلسه مشاوره با جراح فوق تخصص پلاستيك شما در رابطه با وضعيت سلامتی شما، علائق های  شما و سبك زندگی شما می باشد. جراح فوق تخصص پلاستيك وضعيت كلی سلامتی شما و هر گونه وضعيت های بالينی موجود از قبل يا فاكتورهای خطر را به عنوان بخشی از مشاوره با شما ارزيابی می نمايد.

برای اطمينان از بهترين نتايج از عمل جراحی لب، برای گفتگو در موارد زير آماده باشيد:

  • چرا شما می خواهيد جراحی كنيد ، انتظارات و نتيجه مورد نظر شما
  • شرايط بالينی ، آلرژی های دارويی و درمانهای پزشكی
  • استفاده فعلی از داروها ، ويتامين ها ، مكمل های گياهی ، الكل، تنباكو و ساير داروها
  • جراحی های قبلی

همچنين جراح فوق تخصص پلاستيك شما ممكن است:

گزينه های در دسترس برای ليفت لب شما و ديگر اقدامات جوانسازی صورت را با شما در ميان بگذارد

  • صورت شما را معاينه نموده و اندازه گيری نمايد
  • عكس هايی برای پرونده بالينی شما بگيرد
  • گزينه های جراحی ليفت لب شما را بيان نموده و يك مسير درمانی پيشنهاد نمايد
  • نتايج احتمالی يك ليفت لب را همراه با خطرات و عوارض بالقوه بيان نمايد

 یک ليفت لب چگونه انجام مي شود؟

يك جراحی ليفت لب می تواند در انواعی از روش ها انجام شود و اعمال جراحی بر حسب نيازهای اختصاصی هر بيمار به شدت اختصاصی می باشند.

ليفت مركز لب : يك ليفت مركزی لب باعث كوتاه شدن لب بالا و و پيش بردن قسمت قرمز لب می شود تا به ايجاد ظاهر حجمی بيشتر در لب بالايی كمك نمايد. اين توسط ايجاد يك برش كوچك مستقيما در زير بينی كه توسط بينی مخفی می شود، انجام می گردد.

گوشه های رو به پايينی برگشته دهان : به گوشه های به پايين برگشته دهان می توان توسط انجام يك جراحی مشابه همانند ليفت قسمت مركزی لب پرداخت. با يك برش كوچك كه در كنار دهان داده می شود , اين جراحی به قرار دادن گوشه های دهان در يك وضعيت به مراتب جذابتر كمك می نمايد. با هر رويكردی ، بخيه های بسيار ظريفی در حين جراحی تعبيه می شوند و عموما 5-4 روز بعد از جراحی برداشته می شوند.

چه نتايجي را من می توانم انتظار داشته باشم؟

بيماران می توانند انتظار تجربه خونمردگی جزئی بعد از عمل جراحی  را داشته باشند كه بطورتيپيك كمتر از يك هفته طول می كشد .

نتايج متعاقب ليفت لب شما طولانی مدت است.  شما می توانيد از طريق یک سبک زندگی سالم و محافظت مادام العمری در مقابل نور خورشيد به باقی ماندن ظاهر جوان شده و به مراتب شاداب خود كمك نماييد. مشاوره های بعد از عمل جراحی با جراح فوق تخصص پلاستيك شما به اطمينان از نتايج ليفت لب شما كمك می نمايد .

چه مسائلی در ريكاوری مطرح می باشد؟

شما ممكن است خونمردگی جزئی را تجربه نماييد كه در عرض كمتر از يك هفته برطرف خواهد شد. جراح فوق تخصص پلاستيك شما، بهترين توصيه در رابطه با بهترين طرح ريكاوری را به شما می نمايد .

آيا ليفت لب ايمن می باشد؟

ليفت لب يك جراحی كاملا مشخصی است كه باعث می شود لب ها به مراتب جوانتر و جذاب تر بشوند . اين يک جراحی با حداقل تهاجم می باشد كه مدت زمان دوری از كار و درگيری ناشی از جراحی حداقل می باشد . ندرتا يك اسكار ممكن است قابل رويت باشد. در غير اين صورت خطرات اندكی در رابطه با اين نوع عمل جراحی وجود دارد.

مطالب مرتبط:

جراحی پیشرفته لیفت صورت

لیفت بدن

لیفت صورت برای مردان

 
تماس با ما   
تماس باما
آدرس کلینیک