جراحی کوچک نمودن پستان

جراحی کوچک نمودن پستان

  جراحان فوق تخصص پلاستيک دارای تكنيك های بی نقص كاهش اندازه پستان می باشند كه به طور موثری بافت و پوست اضافی را برمی دارد تا به يک  اندازه پستان متناسب با بدن شما دست يافته و باعث خلاصی از ناراحتی همراه با پستان های بسيار بزرگ بشوند .

جراحي کوچک نمودن پستان

آيا من كانديد جراحی كاهش اندازه پستان ها می باشم؟

كاهش اندازه پستان يا reduction mammo plasty يك گزينه ايمن و موثری برای زنان با پستان های بزرگ و سنگين می باشد. زنان با پستان های بزرگ ممكن است نه تنها از شكل ظاهری بدن خود ناراضی باشند بلكه همچنين ممکن است درد بدن و ناراحتی شامل درد پشت يا شانه در همراهی با تحريک پوست، جا انداختن بند كرست بر روی شانه ، نگرانی در رابطه با شكل بدن و محدوديت ها در رابطه با فعاليت فيزيكی ، را تجربه نمايند.

بهترين كانديداها برای اين جراحی شامل :

 • زنانی كه پستان هايشان به طور كامل تكامل يافته و پستان ها بزرگ می باشند ( عموما  سايز D يا بزرگتر )
 • زنان سالمی كه بيماری تهديد كننده حيات يا وضعيت های بالينی كه باعث مختل شدن ترميم بشود را نداشته باشند
 • افراد غيرسيگاری ( سيگار كشيدن می تواند باعث به تاخير افتادن ترميم شده و باعث افزايش خطر عوارض بشود )

يک  مشاوره با فوق تخصص جراحی پلاستيک  اولين مرحله برای آگاهی در رابطه با اينكه شما كانديد عمل جراحی می باشید، است. جراح فوق تخصص پلاستيک  می تواند توضيح دهد كه چگونه يك ماموپلاستی كاهنده می تواند باعث بهتر شدن ظاهر پستان های شما و خلاصی از درد، ناراحتی و هر گونه علامت همراه كه شما می توانيد به دليل پستان های بزرگ وآويزان داشته باشيد، بگردد.

چگونه من برای ماموپلاستی كاهنده آماده شوم؟

آماده سازی برای ماموپلاستی كاهنده شامل:

 • ارزيابی وضعيت كلی سلامت شما و هرگونه وضعيت بالينی موجود از قبل يا فاكتورهای خطر
 • معاينه پستان های شما و اندازه گيری جزئيات پستان در رابطه با اندازه و شكل، كيفيت پوست و محل قرارگيری نيپل و آرئول
 • عكسبرداری از پستان ها برای پرونده پزشكی بيمار
 • بحث در رابطه با گزينه های شما و توصيه به يك مسير درمانی
 • بحث در رابطه با نتايج احتمالی عمل جراحی و هر گونه خطر یا عوارض بالقوه
 • بحث در رابطه با استفاده از بيهوشی در حين عمل جراحی

موفقيت و ايمنی عمل جراحی ماموپلاستی كاهنده به اين بستگی دارد كه شما در طی مشاوره كاملا راحت و  honest باشيد . قادر به بحث در رابطه با آنچه كه شما از جراحی می خواهيد ، انتظارات شما و نتايج مورد علاقه شما در همراهی با يك ارزيابی كامل بالينی كه منجر به بهترين نتيجه نهايی می شود.

ماموپلاستی كاهنده چطور انجام می شود ؟

مامو پلاستی كاهنده دربرگيرنده برداشتن پوست اضافی ، چربی و بافت گلندولار از طريق ليپوساكشن در همراهی  با تكنيك های اكسیزيون مختلفی است كه توسط جراح فوق تخصص پلاستيک صورت می پذيرد. اگر اندازه پستان شما عمدتا به دليل بافت چربی باشد و پوست اضافی مطرح نباشد، ممكن است از ليپوساكشن به تنهايی به عنوان تكنيك كليدی برای كاهش اندازه پستان استفاده شود.

جراحان فوق تخصص پلاستيک بهترين تكنيك برای كاهش اندازه پستان های شما بر پايه وضعيت فردی شما، تركيب پستان ، ميزان كاهش مورد نظر و ترجيحات فردی شما تعيين می نمايند .

تكنيک ها برای ماموپلاستی كاهنده شامل:

1) ماموپلاستی ورتيكال يا كاهش پستان با اسكار كوچك :

عمل جراحی با اسكار كوچك از يك برش استفاده می نمايد . به دور منطقه نپيل/آرئول واقع شده و به سمت عمودی به سمت پايين به زير پستان گسترش می يابد . اين رويكرد باعث اجتناب از يك برش افقی در زير پستان شده ، باعث كاهش طول كلی اسكار به ميزان 50 % شده و ارائه كننده يك نتيجه زيباتر در همراهی با يك پستان گردتر و با ظاهر به مراتب طبيعی تر می شود بهترين كانديداها برای عمل جراحی با اسكار كوچك ، زنان با پستان های بزرگ می باشند. زنان با پستان های بسيار بزرگ كانديداهای بهتری برای عمل جراحی سنتی كاهش اندازه پستان می باشند.

2) اعمال جراحی سنتی كاهنده اندازه پستان:

اين اعمال جراحی دربرگيرنده يك برش به شكلT معكوس يا anchor-shaped می باشد كه به صورت عمودی به سمت پايين تا وسط پستان گشترش يافته و سپس به صورت افقی در امتداد سطح زيرين پستان گسترش می يابد يا به صورت يك طرح سوراخ كليد يا شكل راكت با يك برش در اطراف آرئول است كه به صورت عمودی تا چين پستان به سمت پايين گسترش می يابد. در اين نوع از عمل جراحی كاهش اندازه پستان باعث بالا بردن نيپل تا يك محل به مراتب طبيعی تری شده و باعث كاهش حجم و بهتر شدن حدود پستان می شود و در همان حال باعث حفظ حس پستان می شود.

چه نتايجی را من می توانم انتظار داشته باشم؟

نتايج کوچک نمودن پستان شما، با دوام و طولانی مدت است. اندازه جديد پستان شما باعث رهايی از درد شده و محدوديت های فيزيكی كه شما در قبل از جراحی تجربه نموده ايد بايستی برطرف شده و باعث بهتر شدن تصور از خود و اعتماد به نفس بشود.

با اين وجود كاهش اندازه پستان نمی تواند اثرات طبيعی گذشت زمان را كه باعث می شود پستان های شما به دليل پير شدن، نوسانات وزنی ، عوامل هورمونی و جاذبه تغيير می يابند ،  را متوقف كند. پيگيری طولانی مدت با جراح فوق تخصص پلاستیک خود برای پايش اين تغييرات مداوم به شدت توصيه می شود.

چه مسائلی در ريكاوری مطرح می باشد؟

جراحی كاهنده پستان معمولا به صورت سرپايی انجام می شود. در چنين مواردی حتما بايستی فردی همراه شما باشد تا شما را بعد از جراحی به خانه برده  و برای حداقل اولين شب متعاقب جراحی در كنار شما باشد .

در زمانی كه جراحی شما كامل می شود، بانداژ يا پانسمان بر روی برش ها تعبيه می شود. همچنين شما بايستی يك كرست حمايتی در منزل بپوشيد تا باعث به حداقل رسيدن تورم شده و باعث حمايت از پستان ها تا زمانيكه ترميم يابند، بشود.

ممكن است يك لوله كوچك و نازك برای تخليه هر گونه خون اضافی يا مايع كه ممكن است در محل انسيزيون ها جمع شود، در زير پوست تعبيه شود.

جراح فوق تخصص پلاستیک شما، دستورالعمل های خاصی را برای ريكاوری ماموپلاستی كاهنده به شما می دهد كه می تواند شامل:

 • چگونه متعاقب جراحی مراقب پستان های خود باشيد
 • داروهايی كه بايستی مصرف نماييد تا به ترميم كمك نموده و باعث كاهش خطر عفونت بشود
 • توجه ويژه برای مراقبت در رابطه با محل عمل جراحی يا وضعيت عمومی سلامتی شما و زمانبندی برای مراجعه بعدی شما

آيا جراحی ماموپلاستی كاهنده ايمن است؟

تمامی اعمال جراحی دربرگيرنده درجاتی از خطر می باشند. اگر چه نادر است، خطرات احتمالی همراه با كاهش اندازه پستان شامل:

خونريزی و عفونت

جايگاه نامتقارن نيپل ها

از دست رفتن جزئی يا كامل حس در نيپل

از دست رفتن بافت يا نيپل

از دست رفتن احتمالی توانايی شير دادن ( به دليل برداشتن مجاری شيری )

زنانی كه سيگار می كشند در خطر بالاتری برای تمامی عوارض می باشند.  ترميم ضعيف تر و اسكارهای پهن تر نيز در سيگاری ها شايعتر است.

جراحی ماموپلاستی كاهنده باعث بر جا گذاشتن اسكارهای دائمی می شود كه ممكن است گاهاً به دليل برجسته بودن يا هيپرتروفيک بودن، مشكل ساز شوند. با اين وجود اين ها بطورتيپیک توسط يک كرست يا مايو مخفی می شوند.

مطالب مرتبط:

پروتز سینه چیست؟

بزرگ نمودن پستان