اولتراپی

اولتراپی چيست؟

اولتراپی از اولترا سوند متمركز برای  ليفت نمودن و سفت نمودن پوست شل از طريق تحريک كلاژن در لايه بسيار عمقی عضله عمل می نمايد . اين روش تنها سيستم مورد تاييد FDA طراحی شده برای ليفت واقعی و سفت نمودن پوست صورت و گردن می باشد . در حال حاضر هيچ نوع وسيله غير تهاجمی ديگر شبيه به اين وجود ندارد .

اولتراپي

آيا من كانديد اولتراپی می باشم؟

يک كانديد خوب برای اولتراپی فردی با پوست اطراف صورت و گردن كه به نظر كمتر سفت می رسد، می باشد. برای مثال يك خط ابروی پايين قرار گرفته يا پوست آويزان بر روی پلك ها گاها اولين نشانه پوست بالغ می باشد. پوست شل در زير گردن و زير چانه نشان دهنده اين است كه بيمار ممكن است كانديد اين روش باشد. بطوريپتيك افراد در دهه سوم يا بالاتر از حيات خود كه دارای شلی خفيف تا متوسط پوست می باشند كانديد اين روش می باشند. همچنين افراد كمتر از 30 سال نيز از اين درمان به عنوان يك اقدام پيشگيری كننده استفاده می نمايند .

در حاليكه اولتراپی يک جايگزينی برای يك ليفت صورت با جراحی نمی باشد . اين روش ممكن است يك گزينه ای برای افرادی باشد كه برای جراحی آماده نمی باشند يا افرادی كه به دنبال يك گزينه با حداقل تهاجم می باشند .

چگونه من برای اولتراپی آماده شوم؟

اين روش بر حسب اينكه چه تعداد منطقه تحت درمان قرار می گيرد در حدود 3-2 ساعت طول می كشد. هيچگونه ريكاوری وجود ندارد اما تعدادی از بيماران خونمردگی خفيف و تندرنس در امتداد مناطق استخوانی صورت و گردن متعاقب درمان را گزارش نموده اند .

اولتراپی چگونه انجام مي شود؟

كلاژن يك پروتئين طبيعی است كه توسط قوام دادن و سفت نمودن پوست به آن جوانی می بخشد . به دنبال پير شدن ، كلاژن قدرت خود و توانايی خود را برای مقاومت در مقابل اثرات جاذبه كه پوست را به سمت پايين می كشد، از دست می دهد. اولتراپی از اولتراسوند متمركز شده برای ايجاد يك اثر حرارتی در زير پوست استفاده می نمايد. اثر حرارتی عمدتا باعث شروع سريع يك روند ترميمی می شود كه باعث تقويت كلاژن موجود شده و باعث توليد كلاژن تازه و جديد می شود .

اولتراپی از ديگر روش های زيبايی چه تفاوت هايی دارد؟

اولتراپی تنها روش درمانی زيبايی غير جراحی است كه از اولتراسوند متمركز شده برای تحريك رشد كلاژن عمقی جديد در پوست استفاده می نمايد. توليد كلاژن جديد در طی زمان به وقوع می پيوندد، بنابراين در طی 6-3 ماه نتايج می توانند به مراتب آشكارتر باشند .

همچنين اين تنها روشی است كه از تصويربرداری اولتراسوند استفاده می نمايد كه به ما اجازه می دهد تا به طور واقعی لايه های بافتی كه ما در حين درمان مورد هدف قرار داده ايم را ببينيم و مطمئن شويم كه انرژی به طور دقيقی در جايی كه بيش تر از همه موثر است ذخيره شده است .

چه نتايج را من مي توانم انتظار داشته باشم؟

بيماران تجربه يك احساس و ظاهر جوان شده متعاقب درمان را گزارش می نمايند و اكثر بيماران عنوان نموده اند كه بلافاصله بعد از درمان احساس سبكتری داشته اند. می توان بلافاصله بعد از درمان از لوازم آرايشی استفاده نمود. همچنين بيماران متعاقب درمان می توانند به سر كار خود بازگردند .

در حاليكه پوست بيمار به پير شدن ادامه می دهد، اولتراپی باعث توليد كلاژن در طی زمان می شود ، بنابراين نتايج مطلوب بيشتر از همه بعد از 6-3 ماه از درمان ديده می شود .

چه مسائلی در ريكاوری مطرح است؟

ممكن است قرمزی خفيفی براي يک ساعت يا بيشتر متعاقب درمان وجود داشته باشد و  درصد كوچكی از بيماران ممكن است تورم خفيف، خونمردگی يا تندرنس به لمس را داشته باشند اما اين ها ماهيت خفيف و موقتی دارند. ممكن است متعاقب درمان تندرنس تا يك ماه طول بكشد .

آيا اولتراپی ايمن است؟

اين روش توسط FDA بعد از نشان دادن در مطالعات بالينی مورد پذيرش قرار گرفته است و در سرتاسر دنيا تا كنون بيش از 100000 مورد با ايمنی انجام شده است. به علاوه اولتراسوند برای بيش از 50 سال است كه با ايمنی در پزشكی به كار برده شده است .

مطالب مرتبط:

لایه برداری شیمیایی

روش های درمان چین و چروک صورت